Overslaan en naar de inhoud gaan

In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & GezinCGG VaggaCGG Kempen vzw en CGG De Pont organiseert Moeder & Baby op regelmatige tijdstippen multidisciplinair perinataal casusoverleg

Doel

Het doel van dit casusoverleg is het bevorderen van de eigen en elkaars deskundigheid. Het casusoverleg vindt plaats in een open groep waarbij verschillende partners uit het zorglandschap deelnemen. Door verdiepend na te denken over casusmateriaal, kan je zelf groeien in je rol als hulpverlener. We zetten in op een vrij spreken en uitwisselen van ervaringen in het werk met jonge gezinnen. Op deze manier leer je op een laagdrempelige manier bij over perinatale mentale gezondheidszorg. De contacten met andere hulpverleners zorgen ervoor dat je het hulpverleningslandschap beter leert kennen.

Voor wie

Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van ongeveer één jaar, zijn welkom om hieraan deel te nemen: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, kinesisten, psychologen, ... 

Regionaal en provinciaal

Uit een evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het regionaal casusoverleg geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt. Het provinciaal casusoverleg heeft als voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.
 

Praktisch

  Casusoverleg regio Mechelen

  o   Data:              Maandag 2 oktober 2023 van 13:30 tot 15:00 uur
                                   Donderdag 25 januari 2024 van 11:00 tot 12:30 uur
                                   Maandag 6 mei 2024 van 12:30 tot 14:00 uur  

  o   Locatie:         Huis van het Kind, raadzaal (1.35) in Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen

  Casusoverleg regio Zoersel

  o   Data:              Maandag 4 september 2023 van 12:00 tot 14:00 uur
                                   Maandag 4 december 2023 van 12:00 tot 14:00 uur
                                   Donderdag 4 april 2024 van 12:00 tot 14:00 uur                    

  ​o   Locatie:        Bethanië ggz, gebouw 2 (zaal 1), Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Sint-Antonius Zoersel

  Casusoverleg regio Antwerpen

  o   Dat​a:              Woensdag 25 oktober 2023 van 9:00 tot 12:00 uur
                                                    Locatie: CKG Het Ankertje, Belegstraat 64 –2018 Antwerpen
                                   Dinsdag 30 januari 2024 van 9:00 tot 12:00 uur
                                                    Locatie: De Kraamvogel, Volkstraat 7 – 2000 Antwerpen
                                   Woensdag 17 april 2024 van 9:00 tot 12:00 uur  
                                                    Locatie: VAGGA, Boomgaardstraat 7 - 2018 Antwerpen

  Casusoverleg regio Geel/Turnhout​

  o   Data:              Woensdag 4 oktober 2023 van 9:00 tot 12:00 uur
                                                    Locatie:  Lokaal 't Getouw, zaal 1, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
                                   Woensdag 31 januari 2024 van 9:00 tot 12:00 uur (online)
                                   Woensdag 8 mei van 9:00 tot 12:00 uur (online)

  Provinciaal casusoverleg

  Vanaf 2023 gieten we het provinciaal perinataal casusoverleg in een nieuw format. We nodigen een spreker uit over een bepaald thema. Vervolgens nemen we de tijd om onderling uit te wisselen aan de hand van ervaringen uit de eigen praktijk.

  Bekijk hieronder de folder over het perinataal casusoverleg op 30 mei 2024.

  Inschrijven

  Deelname is gratis, enkel voor het provinciaal casusoverleg betaal je 20 euro. Inschrijving is noodzakelijk via ggz.vormingen [at] emmaus.be.  Aanwezigheidsattesten kunnen aangevraagd worden.
   

  Meer weten?

  Wil je meer weten over het hoe, wat, waarom en wanneer van dit perinataal multidisciplinair casusoverleg? Download hier de folder. 

  Geef ons feedback

  Met het perinataal casusoverleg trachten we uitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende partners. Doel is om de expertise over Perinatale Mentale Gezondheid en Infant Mental Health te vergroten binnen het zorgnetwerk. Daarnaast hopen we dat zorgpartners elkaar beter leren kennen waardoor doorverwijzing en samenwerking vlotter loopt.

  Aan de hand van een korte vragenlijst willen we peilen naar jullie feedback zodat we het casusoverleg beter kunnen aanpassen aan de noden en wensen die er leven binnen het zorgnetwerk. Het invullen van deze vragen duurt zo'n vier minuten.