In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & Gezin’t Moederhuys,  CGG VaggaCGG Kempen vzw en CGG De Pont organiseert Moeder & Baby op regelmatige tijdstippen multidisciplinair perinataal casusoverleg.

Het doel van dit casusoverleg is het bevorderen van de eigen en elkaars deskundigheid. Het casusoverleg vindt plaats in een open groep waarbij verschillende partners uit het zorglandschap deelnemen. Door verdiepend na te denken over casusmateriaal, kan je zelf groeien in je rol als hulpverlener. We zetten in op een vrij spreken en uitwisselen van ervaringen in het werk met jonge gezinnen. Op deze manier leer je op een laagdrempelige manier bij over perinatale mentale gezondheidszorg. De contacten met andere hulpverleners zorgen ervoor dat je het hulpverleningslandschap beter leert kennen.

Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van ongeveer één jaar, zijn welkom om hieraan deel te nemen: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, kinesisten, psychologen, ... 

Deelname is gratis, inschrijving is noodzakelijk via ggz.vormingen [at] emmaus.be.

Uit een evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het regionaal casusoverleg geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt. Het provinciaal casusoverleg heeft als voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.
 

Casusoverleg regio Mechelen

o   Data:              Maandag 13 september 2021 van 13.30 tot 16.00 uur

                                 Maandag 13 december 2021 van 13.30 tot 16.00 uur (online)

                                 Maandag 7 februari 2022 van 13.30 tot 16.00 uur 

o   Locatie:         CGG De Pont, Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen
 

Casusoverleg regio Zoersel

o   D​ata:            Maandag 8 november 2021 van 14.00 tot 16.00 uur

                               Maandag 22 november 2021 van 14.00 tot 16.00 uur (online)

                               Maandag 17 januari 2022 van 14.00 tot 16.00 uur

                               Maandag 11 april 2022 van 14.00 tot 16.00 uur (online)

​o   Locatie:        Bethanië in gebouw 2 (zaal 1), Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Sint-Antonius Zoersel
 

Casusoverleg regio Antwerpen

o   Dat​a:              Woensdag 10 november 2021 van 9 tot 12 uur

                                 Dinsdag 15 maart 2022 van 9 tot 12 uur (online)

                                 Dinsdag 7 juni 2022 van 9 tot 12 uur

o   Loca​tie:         CGG Vagga, Begliëlei 147 A of Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen 
 

Casusoverleg regio Geel/Turnhout​

o   Dat​a:              Woensdag 6 oktober 2021 van 9 tot 12 uur (online)

                                 Woensdag 26 januari 2022 van 9 tot 12 uur

                                 Woensdag 11 mei 2022 van 9 tot 12 uur (online)

o   Loca​tie:          Regiohuis K&G (1ste verdiep), Verlorenkost 22/1, 2260 Westerlo
 

Provinciaal casusoverleg

o   D​ata:​            Vrijdag 24 september 2021 van 9 tot 12 uur

                               Woensdag 4 mei 2022 van 9 tot 12 uur

o   ​Locatie:        Bethanië in gebouw 2, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Sint-Antonius Zoersel

Meer weten?

Wil je meer weten over het hoe, wat en waarom van dit perinataal multidisciplinair casusoverleg? Download hier de folder. 

Geef ons feedback

Met het perinataal casusoverleg trachten we uitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende partners. Doel is om de expertise over Perinatale Mentale Gezondheid en Infant Mental Health te vergroten binnen het zorgnetwerk. Daarnaast hopen we dat zorgpartners elkaar beter leren kennen waardoor doorverwijzing en samenwerking vlotter loopt.

Aan de hand van een korte vragenlijst willen we peilen naar jullie feedback zodat we het casusoverleg beter kunnen aanpassen aan de noden en wensen die er leven binnen het zorgnetwerk. Het invullen van deze vragen duurt zo'n vier minuten.