Eerstelijnspsychologen zijn (zelfstandige) klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen die een kortdurende eerstelijnspsychologische behandeling kunnen aanbieden (ELP). Eerstelijnspsychologen zijn niet specifiek gespecialiseerd in perinatale mentale gezondheid, maar richten zich algemeen tot mensen die kampen met licht tot matig ernstige psychische klachten. De behandeling wordt grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds. Verwijzing door een arts is noodzakelijk.

  • ELP voor volwassenen: deze zorg richt zich tot mensen met klachten op vlak van depressie, angst, alcoholgebruik of gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen.
  • ELP voor kinderen & jongeren (0 tot 18 jaar): deze zorg richt zich tot kinderen en jongeren die kampen met emotionele problemen, gedragsproblemen of sociale problemen.

Meer informatie over het kader, de voorwaarden en linken naar de verschillende GGZ-netwerken in Vlaanderen kan je terugvinden via deze link.

Een overzicht van de eerstelijnspsychologen per GGZ-netwerk vind je hier:

VOLWASSENEN

  • GGZ-netwerk SaRA: eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen, Noord-Antwerpen, Antwerpen-Zuid, Antwerpen-Oost, Antwerpen-Centrum, ELZZORA
  • GGZ-netwerk Emergo: eerstelijnszones Bonsato, Klein-Brabant Vaartlant, Mechelen-Katelijne, Pallieterland, Rupelaar
  • GGZ-netwerk Kempen: Kempenland, Baldemore, Zuiderkempen, Middenkempen

KINDEREN EN JONGEREN (0 tot 18 jaar)