Overslaan en naar de inhoud gaan

Huizen van het Kind zetten in op buurtwerking, ontmoeting, sociaal contact, … met daarbij een specifieke focus op de ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Er wordt ingezet op verschillende levens- en beleidsdomeinen. Vaak is er een aanbod voor aanstaande of pas bevallen moeders zoals groepscursussen, spelmomenten, …

Iedere gemeente is verbonden met een Huis van het Kind. Het zijn lokale samenwerkingsverbanden waarbij lokale besturen, (zelfstandige) zorgverstrekkers, vrijwilligers en burgers de krachten bundelen om (aanstaande) gezinnen te ondersteunen. Je vindt er interessante informatie over het lokaal aanbod, vrijwilligerswerking (bv. buddywerkingen), opvoedingswinkels, … Verschillende Huizen van het Kind zetten in op (samenwerking met) perinatale netwerken en hebben een goed zicht op lokale initiatieven en hulpverleningsmogelijkheden.

Voor iedere (aanstaande) ouder is het de moeite om kennis te maken met de lokale werking. Naast een basisaanbod dat open staat voor iedereen is het vaak een laagdrempelige toegang voor wie nood heeft aan meer (gespecialiseerde) ondersteuning.

Meer informatie over de Huizen van het Kind vind je terug via onderstaande knop: