Voor Freud zijn er drie onmogelijke beroepen: regeren, genezen en opvoeden. Ouderschap kampt aldus van meet af aan met een intrinsiek tekort. Desondanks spiegelt de maatschappij ons een maakbare mens en een oeverloos genieten. De ouder hoort gelukkig te zijn en te genieten van de boreling. Oorzaken van mentaal lijden bij de kersverse ouder worden gezocht in een dysfunctioneel brein of lichaam.  Veel van deze problemen zijn echter toe te schrijven aan de levensfase, het structurele tekort en intergenerationele processen.

In de jaarlijkse avondlezingen en webinars wil Moeder & Baby ruimte maken voor een bredere interpretatie. We willen uitnodigen tot reflectie en stilstaan bij verschillende kaders die hierbij een toegang kunnen geven. De lezingen vertrekken vanuit een eigen zoeken dat wil aanspreken en uitnodigen tot dialoog. We schuwen hierbij elke vorm van weten.

Webinar 2020: Over-macht/on-macht

Een baby weigert te eten of kijkt weg van de mama. Een mama is ruw in haar handelingen of zeer wisselend in haar afstemming. Het lijkt alsof het haar overvalt en ze niet anders kan. Over-Macht. Een hulpverlener kijkt toe en identificeert zich met de baby. De hulpverlener voelt zich opstandig en kan niet meer lijdzaam toekijken. On-Macht. De therapeutische relatie komt onder druk te staan.

In de lezing van 10 december 2020, met als titel 'Over-macht/on-macht', stonden we stil bij het begrip macht en hoe dit zich structureel vertaalt binnen de intermenselijke verhouding. We wisselden een theoretisch denkkader af met klinische gevalsbeschrijvingen en sloten af met een debat.

Bekijk hier de teaser of download hier de folder voor de webinar van 10 december 2020, Over-macht/on-macht. 

De drie wonderlijkste woorden

Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek,

vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden

Wanneer ik het woord Stilte uitspreek,

vernietig ik haar

Wanneer ik het woord Niets uitspreek,

schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past.