Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor Freud zijn er drie onmogelijke beroepen: regeren, genezen en opvoeden. Ouderschap kampt aldus van meet af aan met een intrinsiek tekort. Desondanks spiegelt de maatschappij ons een maakbare mens en een oeverloos genieten. De ouder hoort gelukkig te zijn en te genieten van de boreling. Oorzaken van mentaal lijden bij de kersverse ouder worden gezocht in een dysfunctioneel brein of lichaam.  Veel van deze problemen zijn echter toe te schrijven aan de levensfase, het structurele tekort en intergenerationele processen.

In de jaarlijkse avondlezingen en webinars wil Moeder & Baby ruimte maken voor een bredere interpretatie. We willen uitnodigen tot reflectie en stilstaan bij verschillende kaders die hierbij een toegang kunnen geven. De lezingen vertrekken vanuit een eigen zoeken dat wil aanspreken en uitnodigen tot dialoog. We schuwen hierbij elke vorm van weten.

Avondlezing 2023: De impact van trauma op co-regulatie en hechting: de neurobiologie en praktijkervaring vanuit een Moeder-Baby Unit

Door de bril van een Parental Infant Mental Health perspectief kijken we tijdens deze avondlezing op 2 februari 2023 naar de neurobiologische basis van hechting en co-regulatie tussen ouder en kind. Eva Kestens neemt ons mee in een verhaal over hoe ons brein ontwikkelt en leert in de aller vroegste periode. Deze hersenontwikkeling staat in nauw verband met kalmte en warme relaties in de omgeving van de baby. Ouders en hun baby’s zoeken naar manieren om zichzelf en elkaar in elkaars bijzijn te reguleren en zo kalmte op te zoeken. Welke impact heeft trauma in deze vroege periode? En via welke wegen voert trauma haar impact uit? En hoe kunnen we deze wetenschap gebruiken in de dagdagelijkse praktijk van een Moeder – Baby Unit?

Bij deze laatste vraag staat Ilse Tauwenberg stil. Zij werkt als psychomotorisch therapeut dagelijks met moeders en baby’s die moeilijkheden ervaren met deze co-regulatie. Hoe deze interventies gebeuren zal Ilse vertellen en ook laten ervaren in een mini-workshop. In kleine lichaamsgerichte oefeningen neemt Ilse ons mee in hoe ons eigen lichaam een signaal-gever en handvat is op vlak van eigen regulatie en regulatie van een baby.

Hieronder vind je de presentaties die getoond werden doorheen de avondlezing. Gelieve deze niet verder te verspreiden en respect te hebben voor de copyright.

Avondlezing 2022: De primaire triade, de dyade voorbij?

In deze lezing op 16 juni 2022 kijken we vanuit een systemische benadering en visie naar groei en ontwikkeling als een co-evolutief proces waarin zowel de kinderen, de ouders, het gezin en hun context een evolutie doormaken. De vroege ervaringen van een kind worden georganiseerd binnen een ‘co-parenting team’ dat de wisselwerking aangaat met het unieke persoontje van het kind. Het kind daagt vanuit zijn ontwikkelings-thema’s het gezin uit tot verdere differentiatie en een verhoogde complexiteit.

Samen met spreker Greet Splingair besteden we aandacht aan de ‘primaire triade’, het samenspel tussen twee zorgfiguren en het kind, dat van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van jonge kinderen en gezinnen. 

Webinar 2020: Over-macht/on-macht

Een baby weigert te eten of kijkt weg van de mama. Een mama is ruw in haar handelingen of zeer wisselend in haar afstemming. Het lijkt alsof het haar overvalt en ze niet anders kan. Over-Macht. Een hulpverlener kijkt toe en identificeert zich met de baby. De hulpverlener voelt zich opstandig en kan niet meer lijdzaam toekijken. On-Macht. De therapeutische relatie komt onder druk te staan.

In de lezing van 10 december 2020, met als titel 'Over-macht/on-macht', stonden we stil bij het begrip macht en hoe dit zich structureel vertaalt binnen de intermenselijke verhouding. We wisselden een theoretisch denkkader af met klinische gevalsbeschrijvingen en sloten af met een debat.

Bekijk hier de teaser.

De drie wonderlijkste woorden

Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek,

vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden

Wanneer ik het woord Stilte uitspreek,

vernietig ik haar

Wanneer ik het woord Niets uitspreek,

schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past.