Overslaan en naar de inhoud gaan

Parental Mental Health (PMH) en Infant Mental Health (IMH) kan je niet los bekijken van een context:

  • De context waarin de ouder zich bevindt: sociale levensomstandigheden, netwerk, relaties, …
  • De context van de maatschappij: de mate waarin de maatschappij de verantwoordelijkheid uitdraagt om zorgzaam te zijn naar jonge gezinnen.

Belang van een dragende context

    Ouders hebben na de geboorte van hun kind een beschermend en ondersteunend netwerk nodig dat zich mee verantwoordelijk voelt voor het welzijn van het kind en het gezin. Dergelijk netwerk kan mee instaan voor concrete praktische noden zoals verse soep of een mand strijk meenemen. Dit kan ook gaan over emotionele hulp zoals een luisterend oor of hulp met de baby.

    Ouders vallen hiervoor terug op hun eigen familie en op reeds bestaande vriendschappelijke relaties. Wanneer de relaties met de eigen familie conflictueus zijn of wanneer ouders weinig netwerk rondom zich hebben, bijvoorbeeld na een verhuis, maakt dit ouders extra kwetsbaar. Zo komt er veel druk op hen te liggen om te voorzien in de noodzakelijke ondersteuning voor hun baby. Wanneer er dan sprake is van bijvoorbeeld  een moeilijke bevalling of een huilbaby, wordt hun draagkracht gemakkelijk overschreden. Dit kan leiden tot psychische moeilijkheden bij de ouders en verhoogde onrust bij de baby.

    Perinatale Mentale Gezondheidszorg zet actief in op het creëren van een dragende context voor jonge ouders. Hier vind je meer info over hoe een dragende context gecreëerd kan worden: