Domein5

Aanmelden doe je bij voorkeur telefonisch (+32(0)3 380 25 88en tijdens de kantooruren. Een medewerker van Moeder & Baby zal luisteren naar je verhaal en je hulpvraag.  Er zal samen een kennismakingsgesprek gepland worden. 

Een kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt plaats op de afdeling Moeder & Baby (Gebouw 4, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel) met een psycholoog of een (assistent-)psychiater. We verwachten dat jij, je partner en/of eventuele steunfiguren hierbij aanwezig zijn. Ook de baby is welkom. 

Tijdens het kennismakingsgesprek proberen we samen met jou de hulpvraag te begrijpen en te zoeken naar het beste zorgaanbod voor jouw specifieke situatie. Dit kunnen verdere ambulante gesprekken zijn of een gepaste doorverwijzing naar hulpverlening in jouw buurt. Moeder & Baby biedt geen langdurige ambulante psychotherapie. Indien Ondersteuning aan huis, Dagbehandeling  of een Opname via Moeder & Baby aangewezen is, krijg je een rondleiding op de afdeling en meer uitleg over onze werking en de kosten verbonden aan een behandeling op Moeder & Baby.

Wanneer een kennismakingsgesprek niet mogelijk is, neem je best contact op met je behandelende arts (je eigen psychiater/huisarts/gynaecoloog/...). Deze kan met de psychiater van Moeder & Baby bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Enkel met verwijsbrief

De verwijsbrief die je dient mee te brengen kan door een arts of andere hulpverlener geschreven zijn. Hierin staat vermeld dat je doorverwezen bent naar Moeder & Baby, alsook je persoonlijke gegevens en die van je verwijzer.