Overslaan en naar de inhoud gaan

Dringend nood aan een gesprek?

Klik op onderstaande knop voor online (chat) en telefonische hulpverlening.

Psychiatrische crisiszorg binnen de GGZ-netwerken

Binnen de GGZ-netwerken wordt vanuit verschillende modaliteiten crisiszorg georganiseerd: ambulant, mobiel en residentieel. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk inzetten op zorg- en ondersteuning in de thuiscontext. Waar noodzakelijk kan toeleiding naar een opname gebeuren. Prenataal kan een opname plaatsvinden in een PAAZ-dienst of op een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Postnataal wordt bij voorkeur zo snel mogelijk gestart met een samenwerking met het zorg- en expertisecentrum Moeder en Baby zodat de behandeling van moeder, baby en het gezin als geheel kan starten.

  • GGZ-netwerk SaRA: eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen, Noord-Antwerpen, Antwerpen-Zuid, Antwerpen-Oost, Antwerpen-Centrum, ELZZORA.  
  • GGZ-netwerk Emergo: eerstelijnszones Bonsato, Klein-Brabant Vaartlant, Mechelen-Katelijne, Pallieterland, Rupelaar
  • GGZ-netwerk Kempen: eerstelijnszones Kempenland, Baldemore, Zuiderkempen, Middenkempen

Er wordt steeds gestreefd naar een oplossing waarbij een scheiding met de baby vermeden wordt. Indien dit toch nodig blijkt, verkiest men om voor opvang van de baby een beroep te doen op het eigen netwerk van de moeder zoals de partner, grootouders, naasten, ... Indien dit niet mogelijk blijkt, kan een samenwerking met een CKG worden opgezet of biedt ook Pleegzorg mogelijkheden voor crisisopvang. Uitgangspunt blijft zo snel mogelijk het gezin te herenigen en samen te behandelen en ondersteunen.