Gebouw 2, Bethanië (Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel)
20:00 tot 22:30

De avondlezing is intussen volzet, inschrijven is niet meer mogelijk.

Door de bril van een Parental Infant Mental Health perspectief kijken we naar de neurobiologische basis van hechting en co-regulatie tussen ouder en kind. Eva Kestens neemt ons mee in een verhaal over hoe ons brein ontwikkelt en leert in de aller vroegste periode. Deze hersenontwikkeling staat in nauw verband met kalmte en warme relaties in de omgeving van de baby. Ouders en hun baby’s zoeken naar manieren om zichzelf en elkaar in elkaars bijzijn te reguleren en zo kalmte op te zoeken. Welke impact heeft trauma in deze vroege periode? En via welke wegen voert trauma haar impact uit? En hoe kunnen we deze wetenschap gebruiken in de dagdagelijkse praktijk van een Moeder – Baby Unit?

Bij deze laatste vraag staat Ilse Tauwenberg stil. Zij werkt als psychomotorisch therapeut dagelijks met moeders en baby’s die moeilijkheden ervaren met deze co-regulatie. Hoe deze interventies gebeuren zal Ilse vertellen en ook laten ervaren in een mini-workshop. In kleine lichaamsgerichte oefeningen neemt Ilse ons mee in hoe ons eigen lichaam een signaal-gever en handvat is op vlak van eigen regulatie en regulatie van een baby.

De sprekers

Eva Kestens

Dr. Eva Kestens werkt als kinder- en jeugdpsychiater in OBC ter Wende - Espero. Ze studeerde aan de KU Leuven waar ze in 2007 haar diploma tot kinder- en jeugdpsychiater behaalde. Nadien startte ze in de residentiële jeugdhulpverlening. Ze werkte vijf jaar in OBC en MPI Bethanië in Genk/Hasselt en sinds 2013 in OBC ter Wende-Espero. Daarnaast werkte ze verschillende jaren in een ambulante therapeutische groepspraktijk in Leuven. 

Naast kinderpsychiater is ze ook relatie- en gezinstherapeut, volgde ze de EMDR-opleiding zowel voor volwassenen als kinderen en jongeren en is ze gecertificeerd trainer van het NMT-model. Samen met enkele collega’s uit ter Wende - Espero startte ze Kiem op. Kiem is een team dat streeft naar een traumasensitieve maatschappij. Via vorming, intervisie en supervisie hopen ze daartoe bij te dragen.

Eva heeft een hart voor de meest kwetsbare jongeren en hun gezinnen en wil op tijd en stond via opiniestukken hun stem vertolken in het maatschappelijk debat. 

Ilse Tauwenberg

Ilse Tauwenberg studeerde af als Master in de Lichamelijke Opvoeding. Als psychomotorisch therapeut is ze al meer dan 25 jaar werkzaam in Bethanië geestelijke gezondheidszorg, waarvan zo'n 10 jaar op Moeder & Baby. Verder is ze ook therapeut kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx.

Praktisch

 • Wanneer:    Donderdag 2 februari 2023
                            Aanvang 20 uur, deuren 19.30 uur
 • Waar:            Bethanië ggz, gebouw 2
                           Andreas Vesaliuslaan 39, 
                           2980 Zoersel
 • Inschrijven is niet meer mogelijk, de avondlezing is volzet.
 • Kostprijs:  Gratis
 • Accreditatie is aangevraagd

Moeder & Baby avondlezingen

Deze avondlezing kadert in een reeks van meerdere avondlezingen.

Voor Freud zijn er drie onmogelijke beroepen: regeren, genezen en opvoeden. Ouderschap kampt dus van meet af aan met een intrinsiek tekort. Desondanks spiegelt de maatschappij ons een maakbare mens en een oeverloos genieten. De ouder hoort gelukkig te zijn en te genieten van de boreling. Oorzaken van mentaal lijden bij de kersverse ouder worden gezocht in een dysfunctioneel brein of lichaam. Veel van deze problemen zijn echter toe te schrijven aan de levensfase, het structurele tekort en intergenerationele processen. In onze avondlezingen willen we ruimte maken voor een bredere interpretatie. We willen uitnodigen tot reflectie en stilstaan bij verschillende kaders die hierbij een toegang kunnen geven. Onze lezingen vertrekken vanuit een eigen zoeken dat wil aanspreken en uitnodigen tot dialoog. We schuwen hierbij elke vorm van weten.

Beeld van Oswaldo Guayasamin