Overslaan en naar de inhoud gaan
Lezingen

Moeder & Baby zet als expertisecentrum in op het organiseren van opleiding, vorming en casusoverleg over perinatale mentale gezondheidszorg en Parental Infant Mental Health. Hiervoor is er een nauwe samenwerking met crosslink PANGG 0-18,  RINO-VlaanderenWAIMH-Vlaanderen, Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (VEN PMG) en andere perinatale partners.

Het doel is hulpverleners van de eerste en tweede lijn op een laagdrempelige manier een specifieke expertise te bezorgen om mama's met mentale gezondheidsproblemen te begeleiden. Hierdoor ontstaat er binnen de regio een netwerk van hulpverleners met specifieke vakkennis over perinatale mentale gezondheid. Via dit netwerk komt men tot gedeelde zorg en wordt er vanuit verschillende disciplines expertise gecombineerd, wat de zorg voor jonge gezinnen ten goede komt.