Overslaan en naar de inhoud gaan

Psychische kwetsbaarheid in het peripartum

De zwangerschap is om vele redenen een kwetsbare periode. Voor een jonge vrouw betekent het vaak afscheid nemen van een vorige levensfase. Plots zijn er nieuwe verantwoordelijkheden voor een jonge en kwetsbare baby en moet je daar je weg in vinden. Daarnaast zijn er ook fysieke veranderingen en ongemakken én is er ook een partner die je moet meenemen in dit verhaal. Last but not least brengt het moederen de verhouding tot je eigen moeder en levensgeschiedenis naar boven.

De laatste jaren is er toegenomen aandacht voor de vaderschapsdepressie. Ook vaders kunnen depressief reageren in het postpartum. Vaak gaat dit ook gepaard met een ander symptomencomplex.

Het onderzoeksgebied van de Parental Mental Health omvat het denken en het onderzoek m.b.t. deze thematieken. 

Wat weten we over mentale aandoeningen in het peripartum?

Babyblues komt voor in 50 tot 70 % van de zwangerschappen met eerder matige en voorbijgaande stemmingssymptomen.

De prevalentie van mentale aandoeningen in het peripartum verschilt niet sterk van het voorkomen van mentale aandoeningen in de algemene bevolking. Wel zijn er meer opnames in de eerste maand na de zwangerschap en dan voornamelijk bij vrouwen met een bipolaire affectieve stoornis (Munk-Olsen 2009).

Een zwangerschap beschermt niet tegen het voorkomen van een mentale aandoening. De klinische presentatie ervan is dezelfde als in andere levensfases. Behandelingen verschillen wat betreft de mogelijkheden en de specifieke aard van de zwangerschap en moeder-baby diade. De urgentie hiervan heeft vooral te maken met de baby die zijn moeder nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

Behandelingen van psychosociale en psychologische aard zijn effectief. Ook farmacologische behandelingen verdienen hun plaats, ook al zijn er weinig hoogwaardige studies naar hun effectiviteit.   

Wat zijn de meest voorkomende mentale aandoeningen in het peripartum?

Onderstaande pagina's bevatten wetenschappelijke informatie over de meest voorkomende mentale aandoeningen in de periode voor en na de bevalling. In deze beschrijvingen wordt de nadruk gelegd op wetenschappelijke bevindingen en is er geen aandacht besteed aan wat de beleving van deze mentale moeilijkheden is voor moeders en vaders.

Een beschrijving van deze mentale problemen met nadruk op de beleving en ervaring

Een beschrijving van deze mentale problemen vanuit wetenschappelijk oogpunt